در دست گرفتن و ممنوعیت ها دستگاه لیزر

کنترل و ممنوعیت ها

در ماه اوت , 2016 اتحادیه اروپا فروش سنبل آبی‌رنگ را دراین انحادیه ممنوع کرد .
کنتر دستگاه لیزر ل شیمیایی
در دست گرفتن شیمیایی سنبل به علت اثرات طولانی دوران آن بر دور و اطراف زیست و سلامت آدم مضاعف مطلوب نمیباشد . به کار گیری از علف کش نیاز به تایید ظریف از ارگان های متعدد دارد . استفاده از علف کش های شیمیایی فقط در امر رویش شدید سنبل آبی رنگ منفعت می‌شود . با این وجود , چیره ترین رویه استفاده از علف کش است که برای بخش ها کوچک آلوده و کثیف سنبل آبی به کار گیری می‌شود عدم فایده از علف کش در سطح وسیع برای در اختیار گرفتن سنبل آبی‌رنگ به‌این برهان است که در مناطق بزرگتر , قطعات پهناور از سنبل آبی به احتمال دوچندان میتوانند به طور قطعات کوچکتر در آمده و مجدد رشد و گسترش یابند .
دستگاه لیزر
علا دستگاه لیزر وه بر این , بهره ا ز علف کش مقرون به صرفه تر و معدود زحمت خیس از در اختیار گرفتن مکانیکی است با این وجود , می‌تواند به اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری سبب ساز شود زیرا این سم می‌تواند به سیستم آب زیرزمینی نفوذ کرده و قادر است خیر فقط چرخه آب در یک اکوسیستم را زیر تاثیر قرار دهد بلکه تاثیر منفی روی سیستم محلی آب و تندرست آدم داشته باشد
دستگاه لیزر

همینطور شایان توجه است که استفاده از علف کش ها فقط بر روی سنبل تاثیر نمیگدارد و مدل کیستون و موجودات مهم مانند ریز جلبک قادر است از سموم علف کش هلاک شوند . تهیه و تنظیم شیمیایی سنبل آب را می توانایی با استفاده از علف کش های معمول نظیر 2 , 4 – D , علفکش و دیکووات انجام میشود . علف کش ها بر روی برگ دستگاه لیزر سنبل آب اسپری و منجر به تغییرات مستقیمی در فیزیولوژی آن‌ها می‌شود . به کار گیری از علف کش شناخته شده تحت عنوان 2 , 4 – D دستگاه لیزر منجر به مرگ سنبل از طریق مهار رویش سلول از بافت جدید و آپوپتوز سلولی میگردد . علف کش شناخته شده تحت عنوان دیکووات نمک برمید مایع که به سرعت می‌تواند در برگهای دستگاه لیزر سنبل آبی نفوذ کرده و سبب به عدم کار فوری سلول های گیاهی و فرآیندهای سلولی شود . برای علف کش دستگاه لیزر یفوسیت سمیت ناچیز تری نسبت به علف کش های دیگر دارااست و منجر نابودب لایه سنبل آبی‌رنگ درحدود سه هفته میگردد . علامتها این علف کش بعداز استفاده بر روی گیاه عبارتند از پژمردگی گیاهان و یک تغییر و تحول رنگ برگها به زردرنگ که در غایت سبب به فروپاشی گیاه منتهی می گردد .
در دست گرفتن فیزیکی دستگاه لیزر

حذف مکانیکی به عنوان شایسته ترین راه‌حل کوتاه دوران برای تکثیر از گیاه محسوب می شود .
کنترل فیزیکی است توسط خودرو آلات زمینی نظیر جرثقیل سطل و یا این که با ماشین آلات شناور منحصربه‌فرد انجام میگسرد که مانند بیل مکانیکی می توانند بافت و لایه ایجاد شده توسط سنبل آبی را پاره کرده و آن‌ها را توده آوی کنند &# بذر کوچک ساخت شده قبلی از لقاح ( لوبیایی ) دستگاه لیزر ;